Stangeskovene: Strategisk design – logo og visuell identitet

Stangeskovene skal oppfattes som lokal, skognær og klok. Stangeskovene er en tradisjonsrik og godt etablert merkevare, tett knyttet til skogen. De driver sin virksomhet primært innen skog- og treindustri og har flere byggevarehus på Østlandet.

Utfordring: Stangeskovene ønsker å tydeliggjøre skillet mellom industri- og handelsvirksomhetene. Industrien ønsker å nå bredere ut i markedene, og Handel er i et marked med private og profesjonelle kunder der konkurransen er stadig økende. Stangeskovene må derfor få en tydeligere identitet og ta posisjon i tråd med strategien. Til dette trengs det en modernisering av Stangeskovenes visuelle uttrykk.

Løsning: Leidar startet designprosjektet med å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for Konsern og Handel. Stangeskovenes kommunikasjon skal preges av Stangeskovenes totale bredde, der målgruppene møter reale fagfolk i alle ledd. Kommunikasjonen bygges naturlig rundt at de har bærekraftige løsninger i ryggraden – fra drift av egen skog til egen produksjon og salg i egne byggevarehus.

Det var nødvendig å lage en varemerkestruktur som ble viktig for bevisstheten rundt egne merker også innen Industrivirksomhetene. Varemerkestrukturen ble førende for de strategiske valgene som måtte gjøres i det visuelle. Design av logoen har blitt grundig revitalisert og gjort mer lesbar enn tidligere, samtidig som elementer fra den gamle logoen ble tatt vare på. Det visuelle uttrykket lener seg tungt på det grønne i alle flater og noe bruk av tre på fasader.

Leidar laget en visuell veileder som setter standard og retning for alle visuelle flater, blant annet:
– Fasadedesign og skilting
– Arbeidsklær
– Salgsmateriell og annonser
– Powerpoint-/Wordmaler
– Facebookidentitet

I tillegg har vi designet årsrapport i fjor og lager også årets.
I 2021 lanseres det ny visuelle identitet som Industrien skal bruke.

Samarbeidet med Leidar har vært konstruktivt og spennende. Leidar har med sikker hånd bistått oss med kommunikasjonsstrategi, utvikling av ny logo og visuell profil for Stangeskovene, med solid fagkompetanse og erfaring. De har vist god forståelse for virksomheten og våre kommunikasjonsbehov, og har vært en god diskusjonspartner og pådriver underveis i prosessen.

Erik Toverud, adm. direktør i Stangeskovene AS