SoMe–kampanje om alkoholproblemer for Blå Kors

Utfordring 

Denne filmen er del av Blå Kors sin SoMekampanje Det er hjelp å få!” høsten 2020. Fokus i kampanjen er pårørende til dem med et alkoholproblem – både voksne og barn. Målet er å nå frem med budskapet om at det finnes hjelp å få – at Blå Kors er her for å hjelpe. Målgruppen for filmen er pårørende til dem med et alkoholproblem, dem som selv sliter med avhengighetsamt befolkningen generelt som kan bli mer bevisste på Blå Kors sitt viktige arbeid i denne sammenheng.  

Løsning 

Leidar utviklet et manus som viser en kort hverdagssituasjon i en familie preget av rus. Både mor, gutten på fem og tenåringsjenten i huset har det vanskelig på hver sin måte i møte med pappa som har problemer med alkohol. Det er en film som tar tak i flere følelser som sinne, skam og sorgkanskje spesielt for dem som kan kjenne seg igjen. Filmen har to tekstplakater “Kjenner du noen som kan ha det slik?” og  ”Det er hjelp å få” og appellerer på denne måten både til dem det gjelder og oss rundt som kan bidra med å strekke ut en hjelpende hånd.  

Kunden ønsket en film som kunne brukes på flere ulike flaterbåde til youtubesnapchatfacebookinstagram og deres egen landingsside med tilleggsressurser. Manuset som ble utviklet hadde derfor muligheten til å bli klippet ned i ulike lengdermen likevel beholde essensen i innholdet. Filmene ble levert i formatene 16:9, 1:1 og 9:16.  

I sin lengste form (3:30 min) inkluderes også en informasjonsdel som viser hvilke tjenester Blå Kors tilbyr. Denne filmen egner seg best på deres egen landingsside, men ble også delt på facebook organisk (ubetalt distribusjon) og fikk likevel stor spredning. I tillegg ble det levert kortversjoner på 9 sek til Snapchat og 45 sek til facebook til betalt annonsering. 

Kunden ble svært fornøyd med resultatet og tilbakemeldingene i etterkant var blant annet “tusen takk for en helt fantastisk film. Vi stadig får veldig gode tilbakemeldinger på den, både innad og utad organisasjonen”.  

https://spaces.hightail.com/space/tVMf5cj9QS