Posisjonering av EAT Stockholm Food Forum i norske og internasjonal medier

Utfordring: For femte år på rad samlet EAT Stockholm Food Forum flere enn 600 delegater fra hele verden til en todagers konferanse om hvordan forandre dagens globale matsystem for å få en mer bærekraftig planet. EAT engasjerte Leidar for å hjelpe til med å profilere og posisjonere EAT Stockholm Food Forum 2018 og sentrale temaer i både norske og internasjonale medier, før og under konferansen.

 

Løsning: Gjennom medierelasjonsarbeid tok Leidar kontakt med flere enn 650 journalister med interesse for de relaterte temaene. Disse ble invitert til å delta på konferansen som akkreditert presse og dekke forumet gjennom live-stream, samt tilbudt intervjuer med EAT og andre profilerte talere. Resultatet ble flere enn 120 artikler om konferansen, inkludert forsidesaker i norsk media (Dagens Næringsliv, VG, Dagbladet og Aftenposten) og internasjonal mediedekning i over ti land. 46 journalister fra 14 land deltok på arrangementet. Vi jobbet også tett med EAT sitt partner nettverk for å hjelpe partnerne med å kommunisere proaktivt om konferansen og gjøre dem i stand til å snakke med media. 20 blogger og artikler ble publisert gjennom nettverket.

Foto: Johan Lygrell

Leidar spilte en sentral rolle i implementeringen av EAT Stockholm Food Forums mediestrategi. De bistod med utviklingen av en taktisk plan for å nå ut til relevante medier, koordinering av kommunikasjonsarbeidet på tvers av EATs partnernettverk, relasjonsbygging og innsalg av relevante saker til media. Under konferansen var de proaktive og løsningsorienterte, og gav oss verdifull støtte i håndtering av pressen. Leidars innsats bidro til at forumet fikk bred internasjonal mediedekning.
– Marianne Stigset, Director of Global Engagement and Communications i EAT