Oslo Brand Alliance:  Kampanje som løfter frem profileringsprosjekter fra hele Osloregionen

Utfordring: Oslo kommune v/ Osloregionen har gjennom OBA et mål om internasjonal profilering av Osloregionen. Dette er en forutsetning for å beholde og tiltrekke seg kompetanse, investeringer og tilreisende. Målet er å vise frem de strategiske satsingsområdene i profileringsstrategien: kultur/opplevelser, bærekraft, innovasjon og næringsliv.

Løsning: Målgruppen som ble forespeilet var: hele verden. Da det var en målgruppe som ville være kostbar å treffe og ikke noe Osloregionen hadde midler til, kom vi derfor opp med konseptet: #SHAREOSLO – Oslofolkets fortelling. Basert på filmene skal vi oppfordre mennesker i Osloregionen til å fortelle hvorfor de opplever Oslo som en fantastisk by og region.

Vi mente at ved å bruke ekte ”Oslopolitanere” og formidle deres historier gjennom film var en veldig god måte å synliggjøre Oslo på. Filmene viser sterke, ekte og karaktersterke mennesker som har en personlig og spennende reise å fortelle om: Erling Lae, Bård Eker, Saleem,

Konseptet #shareoslo ble laget for å vise verden de «Osloske» verdier. Snöball og særlig Egil Pedersen, viste en sjeldent god forståelse og respekt for de som ble portrettert. Filmene ble nære og ærlige, noe regissør og crew bidro til i aller høyeste grad. Vi er svært fornøyde med både prosess og ferdig resultat og tror samarbeidet vi hadde var en nøkkelfaktor til suksessen.

Tone-Lise Vilje , Brand Manager Oslo, Oslo Brand Partners

https://www.shareoslo.no