Odal Sparebank: Kampanje og innholdsmarkedsføring for bedriftsmarkedet

Utfordring:

Odal Sparebank ønsket en tydeligere kommunikasjon på at de også er en bedriftsbank – ikke kun en hyggelig personbank.

 

Løsning:

Odal Sparebank er en lokal støttespiller og medhjelper. Også i bedriftsmarkedet. Det hele er et samspill. Vi laget en innholdskampanje for å øke bevisstheten til målgruppen om hvordan banken er en god bidragsyter. Konseptets navn: Den personlige bedriftsbanken.

Vi valgte å løfte frem Ingeborgs suksess med gründerbedriften. Godt innhold krever gode historier som gir verdi for målgruppen. Hun forteller om sin vei mot vekst i bedriften, og hva som skal til for å lykkes. På den måten gir innholdet nytte for målgruppen til Odal Sparebank. I tillegg løftet banken fram en lokal helt.

Saken med Ingeborg ble rullet ut på betalt plassering i lokalavisene (ekstern lenke) på sosiale medier og egne nettsider. Saken ble støttet med en kampanjefilm, som forteller bedriftene hva Odal Sparebank kan bidra med. I filmen ble det kun brukt lokale statister, for å understreke at banken heier på de rundt seg. Filmen blir også brukt i innsalgsmøter med potensielle nye kunder.

Kampanjen ble også kjørt en ny runde våren etter, da ble hovedfilmen klippet ned til tre korte filmer om lokale aktører, og deres forhold til banken.

– Kampanjene har gjort markedet mer oppmerksomme på at Odal Sparebank er en bedriftsbank. Vi bruker nå også filmene aktivt i vår første kontakt med nye kunder.
Odd Håvard Bratli, Banksjef salg og rådgiving, Odal Sparebank