Odal Sparebank: Film og kampanje i sosiale medier

Utfordring:

Odal Sparebank ønsket å nå ut til unge førstegangskjøpere av bolig – blant både eksisterende og potensielle kunder.

Løsning:

Gjennom research, kundeundersøkelser og workshops ble det kartlagt hva som skiller Odal Sparebank fra andre banker. Det ble også tydelig hva unge, nyetablerte ønsker når det kommer til det første boliglånet: god, solid rådgiving. Banken har betjente kontorer med rådgivere, så det å kommunisere Odal Sparebank som den nære, hyggelige banken i lokalmiljøet ble viktig,

Odal Sparebank har de senere årene satset på å bygge opp lokalkontorer og tilstedeværelse. I undersøkelsen så vi at ungdom fortsatt ønsker å snakke med og møte rådgiver, fremfor å gjøre det meste av kjøpsprosessen på nett. Resultatet ble historier rundt et fysisk møte i banken, hvor rådgiver tar seg tid til en prat og ønsker å komme med råd. For å treffe målgruppen valgte vi å spille på humor og laget noen overdrevne karakterer og situasjoner i en litt alternativ bankverden. De kommer med en hel del små, store, rare og annerledes spørsmål til en rolig, erfaren kundebehandler i Odal Sparebank.

«Leidar utfordret oss utenfor rammene for hva vi før har gjort av film og kampanjer. Gjennom veiledning og støtte turte vi å satse på noe nytt og annerledes. Og, responsen viser at vi har nådd ut i markedet – vi har funnet en bedre måte å kommunisere med unge boligkjøpere.»
Mette F. Skogstad, Markedssjef Odal Sparebank