Engasjement bygger omdømme. Film i sosiale medier.

I en tid da mange banker stenger sine lokaler og de menneskelige møtene i banklokalene blir borte, har Odal Sparebank valgt en annen strategi. De er en nær lokalbank som gjør forskjell for folk i Kongsvingerregionen.

Utfordring:
Høsten 2020 satser Odal Sparebank ytterligere ved å re-lokalisere seg i Kongsvinger, og ansette flere folk. Hvert år får lokale lag og foreninger betydelige ressurser av banken. Odal Sparebank ønsker å fortelle at de flytter og at de satser.
Mål: Vise bankens lokale engasjement – nær og viktig for regionen.
Etterlatt inntrykk: Uventa og tøft fra en bank.

Løsning:
Odal Sparebank bygger merkevaren på det å være nær og synlig i lokalmiljøet. Derfor ville vi lage en energibombe av en film som garantert ville gi massiv spredning i sosiale medier. «Show – don’t tell» ble raskt veien vi ønsket å følge.

Vi inviterte flere av de organisasjoner, lag og foreninger banken støtter og spurte: – vil dere være med på en film der dere får vist dere fram for hele regionen? Alle sa ja. Filmingen ble gjort i byens hovedgate og inne på kjøpesenteret hvor bankens nye lokaler er. Vi ville ha med energien og den positive gleden både barn, unge og voksne har i det de gjør – og vi ville formidle at sport, kultur og livsutfoldelse er viktig for oss alle. Med dette kunne banken vise og takke for hvor mye rikere våre liv er fordi det finnes organisasjoner, lag og foreninger 😍

Filmen spres i stor grad organisk ved at filmens deltagere ivrig deler. Vi annonserer i tillegg målrettet på YouTube og Facebook. I tillegg er filmen laget i en kortversjon for kino og senere oppfølging.

Leidar utviklet idé og konsept og drifter kampanjen, filmen er produsert i samarbeid med Stang media.

 

«Vi har laget flere vellykkede kampanjer sammen med Leidar. Nok en gang utfordret de rammene for hva vi før har gjort av film og kampanjer. For en fantastisk film vi har fått! Den viser barn, unge og voksne som gjør det de liker best. Responsen i sosiale medier er allerede etter dag en veldig bra, her treffer vi rett i nerven.»

Mette F. Skogstad, Markedssjef Odal Sparebank

 

 

Andre jobber for Odal Sparebank:

Kampanje: Unge førstegangskjøpere av bolig

Kampanjene: Odal Sparebank er også en bedriftsbank