Konsept, logo og profil for Skarstad Gartneri

Oppgave: Skarstad Gartneri fornyet gårdskonseptet sitt og ønsket hjelp med konseptutvikling, ny logo, visuell identitet og rådgivning i sosiale medier.

Løsning: Like utenfor Kongsvinger ligger Skarstad Gartneri. Siden 1956 har de drevet med grønnsaksproduksjon og gårdsutsalg til lokalbefolkningen.

Skarstad har liksom alltid vært der. De har alltid levert ferske, gode og ekte grønnsaker – ikke minst gode tomater. Vi ønsket at den nye logoen skulle symbolisere det. Logoen har tydelige 50-tallsreferanser i både font og formspråk. Den er lett gjenkjennelig – selv på lang avstand – og gir en følelse av at den alltid har vært slik den er nå.

Det nye konseptet, profilen og den visuelle identiteten understreker det ekte, solide, jordnære og samtidig nytenkende. Dette er igjen tatt ut i gårdsmarkedet, lokalene og arbeidsklærne.

Skarstad Gartneri har samtidig, i samarbeid med Leidar, utviklet et nytt konsept for gårdsutsalget. I tillegg til å selge sine egne, ureiste grønnsaker, selger de kortreiste matvarer fra andre lokale produsenter.

Videre har vi hjulpet til med egne illustrasjoner til bruk i annonser og kommunikasjon. Vi har laget virkemidler, som emballasje, skilting, årshjul, brosjyre og annonser.

Vi veiledet også Skarstad i sosiale medier, og hjalp til med å legge en strategi for hvordan Skarstad skal opptre på sine sosiale kanaler. Målet er å være synlig for yngre mennesker og barnefamilier, som er interessert i å spise sunt og handle lokalt.