Norsk Folkehjelp – animasjon «Shrinking space»

Utfordringen

Norsk Folkehjelp ønsket en film som forklarer fenomenet «shrinking space» i en lettfattelig og engasjerende videosnutt for publisering på Facebook. Filmen skulle brukes både til opplysning og innsamling, i forbindelse med deres årlige 1. mai aksjon. Bakgrunnen for oppdraget er at for få år siden trodde man at tendensen internasjonalt gikk mot mer demokrati og mer respekt for folks rettigheter, men trenden har snudd. Sivilsamfunnet begrenses gjennom alt fra lover som kriminaliserer protester og forhindrer organisasjoner, til mer grove angrep som forfølgelse, tortur og drap. Når vi fratas mulighetene til å organisere oss, fratas vi muligheten for å stå opp for oss selv og det vi trenger for å leve frie liv. Derfor må vi motvirke «shrinking space». Målgruppen er Norsk Folkehjelps medlemmer, norsk fagbevegelse og norske politikere, folk som er engasjer i organisasjoner og annen frivillighet.

Løsning

Kunden ønsket å benytte seg av animasjon for å kunne lage en universell film uten at den omhandlet konkrete land eller personer. Animasjon er en god måte å omtale betente og kompliserte temaer. Vi valgte å bruke en hovedperson som minner om Greta Thunberg som filmens frontfigur og som går fremst i rekkene av aktivister/demonstranter, for å gjøre filmen så aktuell som mulig. Aktivistene i filmen blir stadig utsatt for hindringer som gjør det vanskelig for dem å uttrykke seg. De blir skjøvet ut på en liten flåte for å illustrere krympende grunn «shrinking space», de blir vippet utfor en foss, trykket ned i jorden og ytringene deres blir hamret ned av en diktator.  Vi benytter oss av humor og metaforer som overdriver på en naivistisk måte. Stilen er bevisst naiv ved at elementene fremstår klippet ut og bevegelsene er noe «stakkato»”. Lydsiden er dramatisk for å skape en dramaturgi og intensitet i demonstrantenes kamp. Lyden av dem kommer stadig tilbake tross nedkjempelse. Til slutt overvinner de motstanderen.

Filmen er laget med norsk, engelsk og spansk undertekst, og det er laget 3 kortere versjoner i 1:1 format med utdrag/scener i filmen.

«Tusen takk for kjapt arbeid disse siste dagene. Vi publiserte den norske versjonen i går ettermiddag, og på under ett døgn har den blitt delt 90 ganger og har nådd over 15 000. Det er gode tall for oss, så vi er veldig fornøyd.» Julie Strand Offerdal, Kommunikasjonsrådgiver.

Se filmen her >