Klokkergård er ung, synlig og tydelig

Utfordring: Klokkergårdstiftelsen er en norskeid, ideell stiftelse som er politisk uavhengig og livssynsnøytral. Stiftelsen jobber for at barn og ungdom får rammer, trygghet og omsorg gjennom plassering i kollektiv, familiehjem og omsorgsenheter. Stiftelsen trengte bistand med logo, visuell profil og nettside som skulle tydeliggjøre identiteten og bidra til kjennskap av stiftelsen, i tillegg til å bidra til rekruttering av gode familiehjem.

 

Løsning: Vi holdt workshops og samtaler med interessentgrupper for å avdekke nåværende inntrykk og få innsikt i behovene til stiftelsen. Det ble avdekket et behov for en mer gjennomgripende endring i hvordan stiftelsen må møte fremtidens utfordringer i sin bransje. Resultatet ble en omfattende endring i kommunikasjonen rundt stiftelsen. Ved å definere tre primære grupper (ungdom, fagperson, familiehjem) kunne vi prioritere og utforme målrettet informasjon til den enkelte gruppens behov.

Klokkergård ble etablert som et merkevarenavn og er paraplyen for alle kollektivene. Dette for å sikre at stiftelsen ble oppfattet som én helhet og ikke som flere enkeltstående mindre enheter/kollektiv. Navneendringen ble visuelt tatt ut i en ny logo, et logohierarki med kollektivnavnene og en samlet visuell profil på en ny nettside, www.klokkergard.no. Vi utarbeidet også en egen bildebank, med varierte situasjoner, miljøer og et visuelt uttrykk tilpasset Klokkegårds kommunikasjonsbehov. Våren 2018 tok Klokkergård også i bruk intranett-løsningen som også er utviklet av Leidar.

Leidar hjalp oss med å samle identiteten til stiftelsen, og bidro til bedre kjennskap rundt arbeidet vi gjør. I lanseringen av ny nettside med ny visuell profil har vi tydelig fått fortalt og vist vår historie. Barnevern har i en lengre periode vært en del av mediebildet og samfunnsdebatten og Leidar hjalp oss med å tydeliggjøre på nettsiden hvilke verdier vi er bygget på og hva som gjør oss til et bedre alternativ for unge som trenger rammer, trygghet og omsorg.

Kristin Holmemo

Daglig leder, Klokkergårdstiftelsen

Visuell profil, med profilveileder
Mobiltilpasset nettside, enkelt å få kontakt
Annonse: Bli familie-/fosterhjem!