Enoro: Internasjonal posisjonering i energibransjen

Utfordringen: Å tydeliggjøre Enoro’s visjon, tjenester, og produkter, samt posisjonere Enoro som et selskap med en tydelig stemme innen energieffektivisering.

Løsningen: Leidar har bistått Anders H. Lier, Enoros administrerende direktør, og Enoros ledergruppe med blant annet budskapsutvikling, kommunikasjonsstrategi, intern- og eksternkommunikasjon. Ved å tydeliggjøre Enoros tjenester, produkter og suksesshistorier, har Enoro tatt en tydeligerere posisjon i markedet.

Gjennomføring: Sammen identifiserte vi store muligheter for økt mediedekning og en til å styrke Enoros posisjon i den norske og internasjonale energibransjen. Leidar identifiserte konkrete mål og utfordringer, og hvilke medier det var ønskelig å nå ut til. Vi har utarbeidet og pitchet ideer til kronikker og intervjuer, kartla intervjumuligheter i forbindelse med alle forretningsreiser, utarbeidet innhold til sosiale medier og skrev presseinformasjon. Vi overvåket alle relevante medier fortløpende og foreslo medieutspill når mulighetene dukket opp.

Lier blir i dag jevnlig spurt om å kommenterer utviklingen av energisektoren, intervjues av nyhetsmedier og energimagasiner, og er en tydelig og samlende stemme for Enoro.

«Med Leidars assistanse har Enoros budskap og visjon blitt tydeligere. Rådgiverne i Leidar er alltid tilgjengelige, leverer raskt, skriver godt og tenker utenfor boksen. Kombinert med lang og variert kompetanse, har samarbeidet med Leidar vært helt sentralt for måten Enoro i dag kommuniserer internt og eksternt.»

– ANDERS HAAKON LIER
Konsernsjef, ENORO