Vi hjalp International Water Association å utvikle og kommunisere sin Nordstjerne

Utfordring: Tydeliggjøre visjonen til International Water Association (IWA), en ideell organisasjon og et kompetansesenter for vann-industrien globalt, samt kommunisere denne mest mulig effektivt.

Løsning: Vi avholdt en workshop og intervjuer med ledergruppen for å forstå motivasjonen og logikken bak IWAs nettverk, handlinger, programmer og initiativer. Resultatet ble en felles forståelse blant IWAs ledergruppe om at IWA jobber for å skape en ”Water Wise World”. Med denne Nordstjernen utviklet Leidar et overordnet budskapsdokument som alle ansatte bruker når de forteller om IWA.

Det neste steget var å kommunisere budskapet eksternt. Vi bistod IWA med å posisjonere World Water Congress and Exhibition, en konferanse som blir avholdt annethvert år i Brisbane, Australia. Gjennom målrettet innsalg til innflytelsesrike journalister, og ved å bruke de nye budskapene rundt ”Water Wise World”, sikret vi mediedekning i publikasjoner som ABC, The Sydney Morning Herald, The Guardian Australia, Business Daily Australia, Greentechlead og CNBC.

«Leidar hjalp oss med å formulere vårt overordnede budskap, og å fortelle engasjerende historier om hvordan det å skape en ”Water Wise World” reduserer, resirkulerer og fyller på vannressurser. Dette, kombinert med mediehåndtering, hjalp oss med å rette søkelyset på den global vannproblematikken»
Ger Bergkamp, Leder, International Water Association