Hans Børli-jubileet, en stor suksess

Den 8. desember 2018 var det 100 år siden den folkekjære lyrikeren Hans Børli (1918–1989) ble født på husmannsplassen Oppistuen Børli ”langt innpå skoga” i Eidskog kommune i Hedmark. I  ett år ble det gjennomført en storstilt feiring av 100-årsjubiléet – lokalt, regionalt og nasjonalt. Hans Børli er en av vår tids store diktere. Han har blant annet gitt oss diktet ”Junikveld” som brukes i mange sammenhenger. Børli er en av Norges mest siterte forfattere, og blant andre Kongen og flere statsråder har offentlig brukt hans mange visdomsord.

Utfordring: I forbindelse med markeringen og feiringen av Hans Børli-jubileet i 2018 skulle det lages en logo og visuell identitet som feirer Eidskogs store lyriker. Logoen måtte på plass først. Det ble derfor gjennomført samtaler med kultursjef Maj-Britt Verhaug, Sverre Eier (leder Hans Børli-selskapet) og Beathe Børli Karterud, datter av Hans Børli. Disse samtalene, sammen med bøkene til Hans og film-/bildemateriell dannet grunnlaget for designprosessen. Familien og oppdragsgiver var tydelige på at spesielt logoen skulle kunne brukes også etter 2018. Og at markedsinnsatsen rundt Hans Børli-jubileet skulle skape varige verdier og aktualisere Hans Børli for nåværende og kommende generasjoner. Logoen var klar sommeren 2017. Høsten 2017 startet arbeidet med kommunikasjonsstrategien, som bidro til å sette ambisiøse mål. Deretter utviklet Leidar nettside og en hel verktøykasse med ulike virkemidler.

Løsning: Logoen skal være et skogens avtrykk av Hans Børli. Med utgangspunkt i et av Morten Krogvolds fotografier og årringer fra et tre ble logoen skapt. En kraftig tømmerstokk i snitt, et markant ansikt og en typografi ren som en vinternatt. Strategiprosessen konkluderte blant annet med å ha ambisjoner på nasjonalt nivå og aktivere lokalt. Alle tilbakemeldinger og den økte interessen for Hans Børli viser at ambisjonene ble innfridd, og det toppet seg med festforestilling på Det Norske Teateret. Av virkemidler er det laget en nettside, plakatmaler for samarbeidspartnere, ulike brosjyrer og foldere, og utstillingssystem (i samarbeid med Anno museum). I tillegg er vi rådgivere på sosiale medier.

Merkevareidentiteten til Hans Børli er “skogens dikter” i den eldre del av befolkningen. Strategien var å snu litt på dette ved å tenke at Hans Børli skrev om sitt liv og sitt utenforskap. Han var tømmerhugger og skrev dikt. Målet med å aktualisere Børli for kommende generasjoner handler om å gjøre diktene tilgjengelige og relevante for de yngre, som også kjenner på utenforskap og ønsket om tilhørighet. Det var unge mennesker med i strategiprosessen (som senere bl.a. laget egen kleskolleksjon) og kommunen inviterte skoleklasser til å delta i ulike arrangementer.

«Leidar hjalp oss med å formulere vårt overordnede budskap under jubileumsfeiringa, slik at vi til enhver tid hadde en rettesnor i arbeidet, både i 2017 og 2018. Vi hadde ambisjoner på nasjonalt nivå men handlet lokalt. Leidar ga oss mye støtte underveis, både med gode råd i enkeltsaker og forslag til nye, relevante produkter som underbygde budskapet om å gjøre Hans Børlis forfatterskap mer kjent. Vi er svært fornøyd med både prosess og ferdig resultat og tror samarbeidet vi hadde var en nøkkelfaktor til suksessen hvor vi fikk satt et ekstra søkelys på vår folkekjære lyriker.»

Maj-Britt Verhaug
Kultursjef i Eidskog kommune