Film for Udir om retten til opplæring i kvensk eller finsk

Utfordring

Udir ønsket en kort film som skulle gi informasjon om retten til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk. Målet med filmen er at flere elever i Troms og Finnmark skal velge faget. Filmen skulle distribueres på sosiale medier og internt i de ulike miljøene. Det er dessverre slik i dag at det er færre og færre som velger nettopp disse språkene, og viktige minoritetsspråk kan derfor gå tapt. En av utfordringene er at målgruppen ikke er klar over at de har rett til å få opplæring i disse språkene.

Løsning

Filmen ble løst som en animasjonsfilm på litt over ett minutt, som bruker humor og varme i uttrykket og har en letthet i fortellerstilen. Den hopper mellom ulike scener og situasjoner for å illustrere det fortellerstemmen sier. KVENSK og FINSK er store synlige ord i de første sekundene av filmen for å fange oppmerksomheten til målgruppen som kan ha interesse for nettopp dette temaet.

I denne filmprosessen hadde vi veldig tett dialog med målgruppen både innen det finske og kvenske miljøet for å sikre at de var med å utvikle filmens innhold og de viktigste poengene. Derfor fikk målgruppa et større eieforhold til filmen og vi fikk svært god omtalte i etterkant av det kvenske ungdomsmiljøet.