FARA: 360° Kommunikasjon av teknologiske løsninger for kollektivtransport

Utfordring: Å posisjonere FARA, en ledende aktør innen teknologiske løsninger for kollektiv transport og en nøkkelspiller i reisen mot smartere byer, i Norge og Europa.

Gjennomføring: Vi har bistått FARA med å kartlegge interessegrupper og arenaer, mediekontakt og innsalg av nyheter, nyhetsbrev, og internkommunikasjon. Vi har også bistått visuelt med design og film, samt utførelse av messer og konferanser.
Vi har levert blant annet:

  • Presentasjonsfilm
  • Nytt messekonsept
  • Analyse av interessegrupper, interessenter og arenaer
  • Økt mediedekning
  • Medieovervåkning og rapportering
  • Skrevet og designet nyhetsbrev og brosjyrer
  • Tekstproduksjon
  • Designet annonser
  • Teknisk drift og vedlikehold av nettsider

“Leidar har hjulpet FARA med å finne vår stemme. Gjennom eksponering i både sosiale og tradisjonelle medier, nytt messekonsept og økt posisjonering mot riktige aktører har vi gått fra å være et IT selskap til en sentral aktør i veien mot smartere byer”

– ARILD SUNDAL
Salg og markedsføring
FARA Norge