ECOHZ: Setter kursen for en tankeleder

Utfordring: Hjelpe ECOHZ med å ta en ledende posisjon i et voksende internasjonalt marked for fornybar energi.

Gjennomføring: Samle hele ECOHZ-teamet bak en klar visjon om å “endre energiatferd”. Leidar har jobbet tett med ECOHZ-teamet i mange år. Sammen har vi utviklet et tydelig strategisk rammeverk og gitt opplæring i historiefortelling. Leidar støtter ECOHZ med globale kommunikasjonstjenester, produksjon av tekst og kampanjer – noe som hjelper ECOHZ med å oppnå sitt mål om å bli en tankeleder innenfor løsninger for fornybar energi.

Ecohz tilbyr fornybare energiløsninger til strømleverandører, bedrifter og organisasjoner over hele Europa, Nord-Amerika og Asia. De tilbyr fornybar elektrisitet fra et bredt spekter av kilder, regioner og kvaliteter.

«Leidar utfordrer oss til å kommunisere frimodig og posisjonerer oss globalt. De er en forlengelse av vårt team, og vi kan regne med de 24/7.»

Tom Lindberg
Administrerende direktør, ECOHZ