Film: Bose Pro i Oslo Konserthus

Utfordringen: Bose Pro er fortsatt et relativt ukjent brand i Europa, mens konsument-markedet kjenner godt til Bose som produsent av stue hi-fi. Hvordan fortelle den profesjonelle lydbransjen om Bose Pro, og at de ikke bare skaper god lyd på kjøkken og stue?

Gjennomføring: Lage casefilmer med høy troverdighet hvor brukeren av Bose Pro-anlegget forteller om produktet fra der det er. Første film er om Bose Pro RoomMatch, et av de vanligste PA-anleggene som selges både som fast installasjon og til turnéer, som er installert i Oslo Konserthus. Lyd-sjef og installatør er intervjuet på scenen og sløy jazz gir stemning til casefilmen.

Resultat: Filmen om Bose Pro RoomMatch i Oslo Konserthus var ment for det nordiske markedet, men ble så godt mottatt at den ble plukket opp av hovedkontoret i USA og lagt ut på Bose globale nettsted.