Bærekraftsrapporter for Skretting

Utfordring: Nutreco og Skretting ønsket å samle bærekraftssatsingen til de ulike virksomhetene de drifter, slik at de får ett slagkraftig, globalt varemerke.

Nutrecos virksomheter skal vise handlingsvilje når de jobber med bærekraft: «sustainability, It’s not just what we aspire to do, it’s what we do».

Kravet var å lage én logo og visuell profil som naturlig kan brukes av Nutreco, Trouw Nutrition og Skretting. Logoen måtte underordne seg de respektive selskapers profiler, men ha sterk nok identitet til å stå på egne ben. Symbolet skal være forståelig og akseptabelt uansett kulturer og matvaner, og det må likestille havbruk og jordbruk.

Løsning: Navnet for satsningsområdet var “Sustainable Nutrition”. Vi anbefalte et kortere og særegent navn som har potensiale til å bli et eget varemerke. Etter en navneprosess med kunden, ble navnet endret til Nuterra. Som nå er varemerkebeskyttet.

I prosess sammen med kunden i Norge og Nederland ble det jobbet frem skisser som ble testet ut i en større, internasjonal gruppe fra de tre selskapene. Logoen har en ikonisk og minimalistisk fremstilling av sol, hav og land, som står seg godt i kommunikasjonen med ulike kulturer. Logoen har likestilt havbruk og jordbruk. Symbolets assosiasjoner til kretsløpet i naturen, og dermed bærekraftig utvikling, er tydelig. Fargene i logoen er tilpasset slik at de bruker samme farger som merkevareeierne Nutreco, Trouw og Skretting.

Den visuelle profilen for Nuterra ble forsterket med fire unike ikoner som representerer de respektive bærekraftsområdene det jobbes målrettet med.
Den britiske illustratøren Tom Berry har laget en serie med ti illustrasjoner som brukes som en viktig del av identiteten til Nuterra.

Våren 2017 ble bærekraftssatsingen Nuterra for alvor lansert word-wide. Samtidig ble den nye bærekraftsrapporten ble lansert globalt, med spesialversjoner for Norge og Australia. Målsettingen var å bygge intern stolthet over landegrensene og på alle Skrettings lokasjoner.

Med saklig, dokumentarisk tilnærming til innholdet og en tett tilknytning til FNs Global Sustainable Initiatives skal rapporten være et redskap for de som er opptatt av – og som jobber med – bærekraft. Skrettings bærekraftsrapporter for 2016 ble distribuert mai 2017.

Ny visuell identitet for Nuterra.

Et utdrag fra Skrettings bærekraftsrapport.