Åpningsfilm til konferanse om EUs program Horisont Europa

Utfordring

Norges Forskningsråd ønsket en åpningsfilm til en konferanse om EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Konferansen skulle foregå på nett og arrangeres av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Norge hevder seg veldig godt i konkurransen om disse høythengende EU-midlene og i Horisont Europa ligger det store muligheter for både norske forskere, bedrifter og offentlige aktører. Målet med konferansen var å vise resultater og få flere til å søke. Blant annet var det viktig å få frem gode eksempler på samfunnsnyttige forsknings- og innovasjonsprosjekter som allerede har fått EU-støtte. Filmen skulle vise noen slike suksesshistorier og inspirere.  Filmen skulle også være tidløs slik at den kan gjenbrukes i forskjellige sammenhenger og lages i både en lang og kort versjon.

Løsning

Målet med denne filmen var å inspirere og da må seeren oppleve relevans mellom forskning/innovasjon og egen hverdag. Vi ville fortelle hvor viktig forskning og innovasjon allerede er i vår hverdag, og ikke minst for å oppnå et bærekraftig og klimavennlig samfunn i fremtiden. Vi iscenesatte derfor hverdagssituasjoner hvor vi introduserte nyhetssendinger om noen av de pågående prosjektene som er støttet av EUs forsknings- og innovasjonsprogram, slik som klimavennlige ferger, bærekraftig oppdrettsnæring og kreftforskning. Rammefortellingen er en jente som gleder seg over en nyhet på tv, som forteller om en ny kreftmedisin som kanskje kan hjelpe hennes syke mormor. Videre ser vi en far og sønn som kjøper fisk mens de venter på mamma som kommer med ferge. Ombord på fergen ser mamma nyheter på sin smarttelefon. Alle scenene er iscenesatt med skuespillere og stemningen viser små øyeblikk av håp og glede i hverdagen. Vi samarbeidet med kommunikasjonsavdelingen i Innovasjon Norge om gjennomføring av nyhetsopptakene og brukte green screen/visuelle effekter for å integrere nyhetsmaterialet på en troverdig måte i tråd med den filmatiske stilen.

Leidar laget åpningsfilmen om Horisont Europa til den norske digitale lanseringen av Horisont Europa, 26. oktober 2020. De kom med et spennende og kreativt filmforslag som ble veldig godt mottatt av både Forskningsrådet, samarbeidspartnerne våre og publikum. Filmen viser samfunnsnytten av Horisont Europa på en informativ, men samtidig veldig stemningsfull og menneskelig måte. Veldig gode skuespillere! Vi er svært godt fornøyd med vårt samarbeid med Leidar.

Siv Haugan, spesialrådgiver kommunikasjon, Norges Forskningsråd

Her kan du se hele Horisont Europa-konferansen.