Logo og profil for Anno museum

Utfordring: Et av Norges største museer, Hedmark fylkesmuseum, skiftet navn til Anno museum. Museet består av en administrativ del som skal ha sin logo og 24 forskjellige museer som skal ha logoer og et samlende, helhetlig visuelt uttrykk. Profilen skal aktivt brukes av små bygdetun og store nasjonale aktører som Norsk Skogmuseum, Aukrustsenteret og Kirsten Flagstad Museum.

Hovedmål: Visuell identitet skal styrke Anno museum internt: kvalitetsmessig og samlende eksternt: bli tydeligere med større gjennomslagskraft

 

Gjennomføring: Alle 180 ansatte var delaktige i prosessen og det ble gjennomført flere workshops i Leidar-regi med ansatte, styret og administrasjonen. Oppsummeringen og innsikten dannet grunnlaget for kreativ brief. Sentralt i den visuelle løsningen ligger begrepet «tid». Et ord som er essensielt i museumssammenheng og som også er tatt inn i visjonen: «Kunnskap om fortid – engasjement i samtid». For bevisstgjøring laget Leidar en komplett oversikt over alle logoer og hierarkiet rundt hvert enkelt museum. Her ble det sortert, ryddet og tydeliggjort hvilke merker som var verdifulle. Enkelte tøffe valg måtte gjøres for felleskapets beste. Sammen jobbet vi fram klare strategiske veivalg om hvordan Anno museum skal oppleves (merkets anseelse):

  • Ekte: Sann. Troverdig. Kunnskapsrik.
  • Nyskapende: Utfordre oppfattelsen av et museum.
  • Engasjerte: Deltar i samfunnsdebatten, forteller viktige historier, sprer kunnskap. Gir positive opplevelser som det frister å komme tilbake til.
  • Berørende: Trancenderende. Refleksjon. Dannelse. Etter et besøk har opplevelsen gjort noe med deg.

Resultat: En helhetlig profil som brukes bredt og ansatte stiller seg bak. Det enkelte museum er «helten» – Anno museum er grunnmuren og fellesnevneren. Alle museer løftes frem, sammen med Anno museum, fremfor å kommunisere organisasjons- eller eierstruktur.

Her viser vi hvordan prosessen gikk frem, tankene bak den visuelle identiteten og selvfølgelig hvordan den ser ut.

Anno_Logokart_241114