360 kommunikasjon for Circular Norway

Utfordring:

Den nyopprettede organisasjonen Circular Norway ønsket bistand med lansering av en studie om status på sirkulærøkonomi i Norge, samt en nettside for å tydelige kommunisere formål og visjon til eksterne interessenter. Circular Norway jobber med å løfte sirkulærøkonomi opp på agendaen for næringslivet og i politikken i Norge, øke kunnskapen om og bygge fellesskap for å skape større modenhet rundt sirkulærøkonomi i Norge.

Løsning:
Leidar bistod i alle ledd av gjennomføringen av arrangementet, både i forkant, underveis og med oppfølging i etterkant. Planleggingen av lanseringen startet med en felles workshop, der Circular Norway og medstifterne RENAS og Elektroforeningen sammen med Leidar, laget en tydelig plan for hva som skulle skje og målet med selve lanseringen. Deretter bisto Leidar som hovedkontakt med løpende bistand gjennom hele prosessen; strategi, interessentlister, skriving, design og utsending av invitasjoner til skreddersydde invitasjonslister, forslag til og forberedelse av talere, sosiale medier, medierelasjoner, utvikling av visuell profil, design og tekst til brosjyre, filming, koordinering av selve arrangementet, samt oppfølgning i etterkant av arrangementet, med blant annet oppsummering til deltakere og talere. Leidar sikret mer enn 120 deltakere og arrangementet ble godt mottatt. Basert på arbeidet gjort i forbindelse med lanseringen lagde Leidar en nettside for å tydeliggjøre Circular Norway sin visjon, lage en ressursbank for å informere medlemmer og interessenter, og for å skape engasjement rundt sirkulærøkonomi.

“Leidar tok rollen som sekretariat og strategisk partner for arrangementet. Det var stor støtte å få hjelp til å koordinere talere fra inn- og utland, kvalitetssikre leveranser og trygge alle parter knirkefritt gjennom lanseringen. Leidar har en egen evne til å se det større bildet og bruke kommunikasjon til å bygge et fellesskap. Faglig nivå er høyt og Leidars medarbeidere viser stort engasjement for nybrottsarbeidet vårt, og bidrar med både ressurser og kunnskap fra eget nettverk. Leidar skaper på denne måten forretningsmuligheter og handlingsrom. Gjennom nettsiden www.circularnorway.no  får vi frem organisasjonens budskap, og bidrar til at vi kan aktivt bli et sterkt ressursmiljø innen alt det spennende som skjer innen feltet sirkulærøkonomi.»

Cathrine Barth, grunnlegger Circular Norway